Proiect

Ecodidactica, un proiect de educaţie pentru dezvoltare durabilă

Începând cu anul 2016 şi până în 2019, Asociaţia Ecouri Verzi, în parteneriat cu Naccon GmbH din Germania, implementează proiectul Ecodidactica, finanţat de către Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU.

Proiectul îşi propune să contribuie la diversificarea metodelor educaţionale şi la creşterea înţelegerii naturii de către copii, tineri şi adulţi în timpul practicării activităţilor în aer liber. De asemenea, va contribui la deyvoltarea de produse turistice responsabile în zone naturale sensibile sau în arii protejate din zona rurală a Munţilor Carpaţi. Aceasta se va face prin implementarea unui program educaţioanal inovativ, orientat spre acţiuni concrete şi prin crearea unei poteci de lung parcurs Via Carpatica împreună cu factori de interes locali, regionali şi naţionali şi prin parteneriate.

 

Obiectivele proiectului

Creşterea nivelului de educaţie ecologică a practicanţilor de activităţi recreative în aer liber pentru a reduce impactul turismului bazat pe natură.

Sprijinirea dezvoltării ecoturismului ca şi instrument de educaţie pentru natură şi a dezvoltării durabile a comunităţilor locale prin implementarea unui concept de potecă de drumeţie de lung parcurs “VIA CARPATICA”.

Creşterea gradului de informare şi conştientizare a publicului asupra serviciilor ecosistemice şi asupra comportamentului responsabil în timpul practicării activităţilor recreative în aer liber.

Întărirea capacităţii Ecouri Verzi şi a altor factori de multiplicare de a oferi programe de educaţie şi instruire de mediu şi de a derula programe de voluntariat eficiente.

Partenerii principali ai proiectului

Clubul Alpin German – DAV, Clubul de Ecologie şi Turism Montan Albamont

Pe parcursul proiectului am colaborat sau considerăm să colaborăm şi cu organizaţii ca Harta Verde România, Clubul de Cicloturim Napoca, Trascău Corp, Fundaţia Potaissa, Natura Transilvaniei, Asociaţia de Ecoturism din România, SpeoBrad şi alte cluburi montane sau organizaţii de protecţia mediului.

Activităţile proiectului

Pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus, desfăşurăm activităţi în două domenii principale: activităţi educative şi activităţi pentru poteca de lung parcurs Via Carpatica.

Pentru mai multe detalii legate de activităţi, vă invităm să descărcaţi pliantul proiectului de aici sau nu ezitaţi să ne scrieţi pe adresa office@ecouriverzi.ro